Webwinkel TOM-Group wil toekomst veilig stellen met WHOA-regeling

Coronacrisis speelde webwinkel parten met lege voorraden en hoge kosten

BLADEL, 2 maart 2022

Het online warenhuis TOM-Group wil de toekomst van het bedrijf veilig stellen door gebruik te maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord om te voorkomen dat goedlopende mkb-bedrijven failliet zouden gaan. Op deze manier kan TOM-Group een groot deel van zijn schulden in één keer saneren.

Het bedrijf kwam financieel in de knel door de onstuimige groei tijdens de coronacrisis. Door de winkelsluitingen tijdens de lockdowns in 2020 en 2021 nam de online verkoop enorm toe. De kracht van het bedrijf was dat het altijd haar producten op voorraad had. Doordat fabrieken in China en India gedurende een lange periode werden stilgelegd, stokte de bevoorrading van TOM-Group, dat sterk afhankelijk is van producten en onderdelen uit deze landen. 40% van de best verkopende producten was niet op voorraad. Daarnaast daalde marge op de verkopen door onder meer de hogere grondstofprijzen en de kosten van containervervoer uit China en India die door de schaarste vertienvoudigden.

Onderdeel van het WHOA-akkoord is dat het bedrijf afscheid moet nemen van een aantal medewerkers bij de verschillende bedrijven van TOM-Group.

‘Dat doe ik met pijn in mijn hart. We zijn een familiebedrijf waar iedereen elkaar kent en waardeert. Het is een forse klap voor iedereen. Maar het is de enige manier om het bedrijf en de banen van de andere medewerkers te redden’, stelt Tom Te Riele, oprichter en CEO van het bedrijf. ‘Het akkoord geeft ons tijd en ruimte om het bedrijf te herstructureren, te reorganiseren, kosten te reduceren en een nieuwe koers in te zetten.’

Afkoelingsperiode

De Rechtbank Oost-Brabant heeft TOM-Group (datum) een afkoelingsperiode van 4 maanden gegund om met de crediteuren tot een schuldenovereenkomst te komen. De ontstane schulden worden dan per direct bevroren. Een door de rechtbank benoemde herstructureringsdeskundige gaat met de crediteuren in overleg om de schulden te saneren tot een bedrag dat voor TOM-Group in afgeslankte vorm haalbaar is.

Leveranciers worden wel gevraagd te blijven leveren op basis van de gemaakte afspraken. Bestellingen, leveringen en verplichtingen worden dus door TOM-Group binnen de overeengekomen betalingscondities voldaan. Te Riel: ‘Doel van de afkoelingsperiode is rust te creëren. Schuldeisers kunnen dan geen verhaal nemen op of goederen opeisen uit het vermogen van TOM-Group. Zo hebben we armslag om ons bedrijf weer gezond te maken want onder gewone marktomstandigheden hebben we toekomstperspectief.’

‘Voor de 550 medewerkers van TOM-Group en alle leveranciers breekt er een spannende tijd aan. We zullen er alles aan doen om een schuldeisersakkoord te laten slagen om de toekomst van TOM-Group te verzekeren.’

Fabrieken in China en India dicht

TOM-Group kwam in financiële problemen door de coronacrisis. De kracht van het bedrijf was dat het altijd haar producten op voorraad had. Doordat fabrieken in China en India gedurende een lange periode werden stilgelegd, stokte de bevoorrading van TOM-Group, die sterk afhankelijk is van producten en onderdelen uit deze landen.

Te Riele: ‘De leveranciers van onze fietsen zijn afhankelijk van onderdelen uit China en India. Toen die niet meer kwamen, konden er ook geen fietsen meer worden gemaakt. Dus onze voorraad raakte op en we moesten klanten ‘nee’ verkopen. Hetzelfde geldt voor andere populaire producten waarvoor wij en onze Europese leveranciers afhankelijk zijn van China en India.’

De producten van TOM-Group zijn te koop op haar eigen online platformen, haar fysieke winkel, in diverse online (internationale) marktplaatsen zoals bol.com en amazon.com en in haar zakelijke business unit.

40% producten niet op voorraad

Ook werd TOM-Group dupe van de sluiting van belangrijke containerterminals in China door besmettingen. Te Riele: ‘Daardoor vertienvoudigde de prijs van containers die wel beschikbaar waren. Ook de grondstoffen van papier- en kartonfabrieken werden door schaarste steeds duurder. De verzenddozen die de TOM-Group gebruikt voor het versturen van haar producten zijn in een jaar tijd dus fors duurder geworden. Al die extra kosten drukken fors op onze marges. Tegelijkertijd misten we een belangrijk en aanzienlijk deel van onze omzet in het laatste half jaar omdat 40% van fastmovers niet op voorraad was. De productie komt nu langzaam op gang.  Niettemin staan we voor een financiële uitdaging. Daarom hebben we een herstelplan opgesteld om in 2022 te herstructureren om vanuit daar in 2023 weer verder te bouwen.’

Herstel

TOM-Group werkt keihard aan herstel. Het bedrijf heeft begin dit jaar flink de buikriem aangehaald in de uitgaven. ‘De eerste resultaten zijn positief’, aldus Te Riele.

‘We willen weer terug naar de koers van 2019. Door de coronacrisis en de sluiting van fysieke winkels zijn we te onstuimig gegroeid. Online verkopen schoten omhoog. Dit heeft geleid tot een wildgroei in onze organisatie waar we nu tegen aanlopen. We willen de groeicijfers weer normaliseren. Dit jaar maken we pas op de plaats door de organisatie te herstructureren, reorganiseren, kosten te reduceren en een nieuwe koers in te zetten. Zo hebben we ons assortiment van 400.000 artikelen geanalyseerd en zullen we ons meer gaan focussen op de hardlopers binnen het assortiment met een betere marge en rendabele omzet. Na het jaar 2022 waarin we deels moeten herstructureren zien we in 2023 weer een weg naar gezonde liquiditeit en gezonde resultaten. De potentie en de ambities van TOM zijn niet veranderd, echter de onstuimige online vraag aangejaagd door corona en de ontregelde supplychain heeft een negatieve weerslag gehad op de organisatie.  Voor de herstructurering en het meerjarenplan is ook het management verder geprofessionaliseerd met onder meer een CFO.’

Eigen warenhuis met TOM.shop

Onlangs lanceerde het Bladelse bedrijf een online warenhuis onder eigen naam: TOM.shop waarin het zelf al zijn producten verkoopt. ‘Momenteel werken we hard om onze 14 webwinkels hierin samen te voegen om verder te werken onder één naam. In plaats van marketinginvesteringen voor 14 webwinkels kunnen we nu volop inzetten in de naamsbekendheid van slechts hét online warenhuis: TOM.shop.’

Met de opening van het laatste warehouse van de TOM-Group gaat de onderneming besparen op haar logistieke activiteiten. Te Riele: ‘Van de huidige 13 distributiecentra gaan we er enkele consolideren in ons onlangs geopende distributiecentrum in Bladel. Met een oppervlakte van 15.000 m² wordt dit de hub voor de fastmovers in ons assortiment. Deze consolidatie levert ook een substantiële besparing op de huisvestingskosten en kunnen we ons logistiek proces verder optimaliseren.’

Over de WHOA

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. De ondernemer met schulden (de schuldenaar) kan het WHOA-traject ook zelf in gang zetten.

Bedrijven met toekomstperspectief hebben met de WHOA een instrument in handen om faillissement te voorkomen. De schuldenaar overlegt met schuldeisers. Deze afspraken worden vastgelegd in een conceptakkoord. Over dit conceptakkoord van de schuldenregeling moet worden gestemd. Daarna bevestigt de rechtbank (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling. Ook als niet alle bij het akkoord betrokken schuldeisers of aandeelhouders instemmen. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers en aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding van de schulden of uitstel van betaling. De ondernemer met schulden houdt tijdens het WHOA-traject de controle over zijn onderneming en kan blijven ondernemen. Binnen de WHOA spreek je hier van een reorganisatie-akkoord.

Bedrijven zonder toekomstperspectief kunnen de WHOA inzetten voor de financiële afwikkeling van een onderneming. De WHOA maakt het mogelijk om gecontroleerd te stoppen terwijl je zeggenschap over je onderneming houdt. Hiermee kun je grote financiële schade voorkomen. Dit in tegenstelling tot een faillissement waarbij een curator je bedrijf overneemt en jij zelf geen inspraak meer hebt. Binnen de WHOA spreek je hier van een liquidatie-akkoord.

Ook wat betreft lopende overeenkomsten zoals huur verandert er wat door de WHOA. De huurder kan deze met toestemming van de rechter eenzijdig beëindigen, als de verhuurder niet instemt met een voorgestelde vrijwillige wijziging of beëindiging.

https://www.emerce.nl/nieuws/bladelse-webwinkelgigant-tom-verkeert-financile -nood

https://fd.nl/bedrijfsleven/1431999/brabantse-webwinkelgigant-tom-in-financiele-problemen-koh2ca9j2P3q

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *